NAZIV:
Razvoj novih kamnitih površin, odpornih na biokorozijo in nastanek madežev
OPIS:
Glavni cilj tega projekta je oceniti bioreceptivnost preučevanih kamnitih substratov z različnimi mineraloškimi, kemijskimi in fizikalnimi lastnostmi in njihovo občutljivost na nastanek madežev. Poleg tega bodo razviti in optimizirani ustrezni postopki za preprečevanje propadanja zaradi delovanja mikroorganizmov, kar bo vodilo k razvoju visoko biorezistentnih kamnitih površin, prav tako odpornih na nastanek madežev. Rezultati raziskav bodo aplicirani na področje modernih stavb, historičnih objektov in spomenikov ter v manjši meri tudi na področje naravne dediščine.   Raziskovalni projekt je v prvi vrsti namenjen ocenjevanju neposrednega vpliva intrinzičnih lastnosti kamnin na občutljivost kamna za rast organizmov. Predhodne raziskave so na primer pokazala, da je imel preučevani kalcitni marmor večjo bioreceptivnost od dolomitske marmorja. V projektu bomo bioreceptivnost določevali na različnih pogosto uporabljenih komercialnih tipih naravnega kamna, ki jih najdemo v Sloveniji. Enako velja tudi za razvoj madežev. Predlagamo izraz "intrinzična občutljivost na nastanek madežev", ki poudarja dovzetnost kamna na nastanek madežev zaradi preperevanja mineralov. V primeru zunanjih vzrokov nastanka madežev so intrinzične lastnosti kamna manj pomembne za sam nastanek madežev, vendar je njihova odstranitev odvisna od stanja površine in samih lastnosti kamna. Raziskali bomo mehanizme pritrjevanja mikroorganizmov na kamnite površine v povezavi s hrapavostjo površin in tako identificirali najbolj učinkovite mehanske obdelave površine med proizvodnjo kamnitih proizvodov.   Da bi lahko določevali bioreceptivnost in verjetnost nastanka madežev je nujno potrebna standardizirana in zanesljiva pospešena laboratorijska metoda, saj je rast mikroorganizmov v naravi, pa tudi nastanek madežev, razmeroma dolgotrajen proces. Metoda za določanje bioreceptivnosti bo temeljila na meritvi avtofluorescence pionirskih avtotrofnih organizmov. V prvem delu projekta bomo opredelili osnovne mehanizme biološke razgradnje kamna, kot tudi zaporedne stopnje biokolonizacije. Manj pozornost bo namenjeno dejanski identifikaciji mikroorganizmov, saj je ta relativno zapleteno in široko področje, in bi za to potrebovali ločen projekt. Kljub temu pa bomo analizirali najpogostejše metabolite in glavne skupine mikroorganizmov. Uporabili bomo metode multivariantne analize, s katero bomo določili korelacijo intrinzičnih lastnosti kamna z njihovo odpornostjo na propadanje zaradi delovanja organizmov in na nastanek madežev. V drugem delu projekta bomo ocenili učinkovitost različnih komercialno razpoložljivih tehnik čiščenja in obstoječe zaščitne premaze. V zvezi s slednjimi se bomo osredotočili na tiste premaze, ki imajo biocidne učinke in / ali povečajo odpornost na nastanek madežev. V predhodnih raziskavah in v raziskavah, ki potekajo v aktualnem evropskem projektu HEROMAT razvijamo različne samočistilne fotokatalitske premaze za zaščito izbranih mineralnih površin pred delovanjem različnih organskih agresorjev. V tem projektu bomo lastnosti teh premazov ukrojili na ta način, da bodo uporabni za karbonatne in silikatne kamnite substrate, pri čemer želimo poudariti njihovo odpornost na nastanek madežev in njihov antimikrobni učinek. Poleg tega želimo tudi povečati odpornost in oprijem tovrstnih premazov. Takšne prevleke morajo biti trajne, ohraniti morajo prvotno barvo kamna in ne smejo škodljivo delovati na kamnito podlago. Dodana vrednost tega projekta je razvoj nestrupenih in neškodljivih čistilnih sredstev za odpravo lampenflore (algne prevleke v kraških jamah).   Industrijska partnerja v projektu bosta lahko neposredno uporabila rezultate projekta. Ti bodo razširjeni tudi med zainteresiranimi skupinami in deležniki, saj obstaja veliko povpraševanje po znanstveno utemeljenih podatkih v zvezi z izbiro ustreznih kamnitih površin, ki so odporne na nastanek madežev in so biorezistentne.  
TRAJANJE:
2013/01/01 - 2016/07/31
FINANCIRANJE:
ARRS
VEČ: