NAZIV:
Karakterizacija tribokorozijskih procesov
OPIS:
rojekt »Karakterizacija tribokorozijskih procesov« v celoti sovpada s prednostnimi nacionalnimi raziskovalnimi cilji, saj povezuje področje naprednih materialov in nanotehnologije s tehnološkim razvojem za trajnostno gospodarstvo. Novi kovinski materiali imajo namreč izboljšane posamezne  mehanske lastnosti in splošno korozijsko obstojnost, ob specifičnih pogojih okolja pa so lahko podvrženi intenzivnim degradacijskim procesom. Kompleksni korozijski procesi so običajno izrazito lokalni, njihov razvoj pa relativno hiter, zato jih težko detektiramo. Takšni procesi so sinergija posameznih mehanskih in elektrokemijskih dogodkov (napetostno-korozijsko pokanje, korozijsko utrujanje, tribokorozijski procesi) in so najbolj izraziti pri kovinskih materialih, ki tvorijo stabilne pasivne filme (titanove zlitine in nerjavna jekla). Glede na to, da so taki materiali v osnovi zelo obstojni in se uporabljajo v najzahtevnejših industrijskih in medicinskih sistemih, je ključno definirati pogoje in parametre, kjer je njihova trajnost lahko bistveno zmanjšana. Nenadna odpoved industrijskih in medicinskih sistemov namreč poleg velike gospodarske škode lahko povzroči tudi ekološke katastrofe in neposredne človeške žrtve. Industrijsko najrazvitejše države intenzivno povezujejo temeljna in tehnološka znanja, pri čemer je ključno tudi povezovanje različnih področij (multidisciplinarnost). V Sloveniji je bilo povezovanje na omenjenih segmentih že večkrat ocenjeno kot pomanjkljivo, zato je tudi eksplicitno omenjeno v Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu (NRRP) kot slabost, ki jo je potrebno odpraviti. Pri raziskavah uporabljamo in povezujemo znanje iz različnih področij (kemija, fizika, strojništvo, metalurgija, medicina) in na različnih nivojih (raziskovalna sfera, industrijski tehnološko-razvojni centri).   Glede na to, da je tribokorozija relativno nova veda, ter na naše dosedanje uspešno povezovanje različnih znanstvenih in tehničnih področij, pričakujemo objave v revijah najvišjega znanstvenega nivoja. S sodelovanjem s strokovnjaki iz drugih institucij in industrije smo zagotovili tudi sprotni prenos naših rezultatov v prakso, oziroma čimprejšnji začetek usmerjenih tehnoloških raziskav za reševanje specifičnih industrijskih problemov.   S primerjavo različnih elektrokemijskih in fizikalnih metod bomo določili optimalno metodologijo za ocenjevanje in karakterizacijo tribokorozijskih procesov. Z uporabo omenjenih merilnih metod in ustrezno analizo smo dopolnili temeljno znanje o posameznih fazah procesov korozije in obrabe, ter njihovega medsebojnega vplivanja. Pri izbranih sistemih kovina/elektrolit smo tudi določili kritične parametre omenjenih procesov.   Dosedanje intenzivne mednarodne aktivnosti vseh sodelujočih partnerjev so tudi osnova za tesnejše mednarodno sodelovanje na ožjem področju tribokorozije. Na ta način smo v domači prostor uspešno prenesli posamezne mednarodne izkušnje, oziroma dopolnili naše raziskave in pridobljeno znanje. Pričakujemo, da se bo del znanja prelil tudi v učne programe posameznih fakultet: FS, FKKT in MF, UL.
TRAJANJE:
2009/05/01 - 2011/04/30
FINANCIRANJE:
ARRS
VEČ: