NAZIV:
Zmanjšanje ranljivosti zgodovinskih zidanih stavb z utrjevanjem s CFRP trakovi in potresno izolacijo
OPIS:
V zadnjih tridesetih letih, odkar se na področju varstva kulturne dediščine pozornost posveča tudi problemom protipotresne zaščite, je bilo razvitih že več metod utrjevanja starih zidanih konstrukcij. Kljub temu, da so se zdaj že klasične rešitve izkazale kot učinkovite med samimi potresi, se z razvojem novih materialov in tehnologijs porajajo vedno novi predlogi. Rešitve gredo v dve smeri: na eni strani gre za uporabo sodobnih, s karbonskimi(CFRP) ali steklenimi vlakni (GFRP) ojačenih polimernih laminatov tudi pri zidanih konstrukcijah, na drugi strani pa, še posebej tam, kjer zahteve za ohranitev kulturne dediščine ne dopuščajo posegov v konstrukcijo, za izolacijo konstrukcij od potresnih vplivov. Prva usmeritev je bila že podprta z nekaj eksperimentalnimi raziskavami, medtem ko je bila druga celo uporabljena pri nekaterih novih zidanih stavbah (Čile, Kitajska), pa tudi redkih pomembnih stavbah zgodovinskega pomena (ZDA), vendar manj raziskana. Ker je število raziskav v enem in drugem primeru močno omejeno, je težko soditi o resnični uspešnosti obeh tehnoloških rešitev, ne da bi pred široko uporabo metod preverili še nekaj dodatnih parametrov. V okviru predlaganega raziskovalnega projekta bomo poskušali potrditi preliminarne ugotovitve o ugodnih učinkih omenjenih tehnoloških rešitev, ter raziskali, pod katerimi pogoji veljajo. Na podlagi rezultatov eksperimentalnih raziskav bomo izdelali navodila za aplikacijo metod in računsko preverjanje učinka, še posebej pa bomo opozorili na pogoje, ki jih bo treba upoštevati za učinkovito delovanje v daljšem časovnem obdobju.
TRAJANJE:
2008/02/01 - 2011/01/30
FINANCIRANJE:
ARRS
VEČ: