NAZIV:
Karakterizacija kovinskih materialov pri pogojih špranjske korozije
OPIS:
Špranjska korozija je posledica korozijskih procesov v geometrijsko omejenem prostoru, zaradi česar nastane izrazita lokalizacija anodnega in katodnega področja. To obliko korozije lahko srečamo v različnih okoljih, najpogosteje je posledica geometrije konstrukcije, oblike površine, lokalno različne prezračevanosti, stik kovine z elektrokemijsko drugačno kovino ali nekovino, ipd. Špranj se v vseh primerih ne da eliminirati, zato je nujno poznati osnovne karakteristike materialov pri takih pogojih in primerno ukrepati preden pride do poškodb, ki so lahko znatno obremenjujoče za okolje. V predlaganem projektu bomo natančno raziskali obnašanje izbranih kovinskih materialov pri različnih pogojih špranjske korozije. Rezultati naših raziskav pa bodo pripomogli tako k razumevanju mehanizmov špranjske korozije kot tudi k reševanju številnih korozijskih problemov v energetiki, različnih vrstah industrije, na objektih in v medicini.
TRAJANJE:
2005/09/01 - 2007/08/31
FINANCIRANJE:
ARRS
VEČ: