NAZIV:
Analizator TOC/TN MULTI N/C 3100 CLD z AS VARIO vzorčevalnikom in modulom HT 1300
OPIS:
Analizator TOC/TN MULTI N/C 3100 (CLD) z AS VARIO vzorčevalnikom in modulom HT 1300 za avtomatične razredčitve (v nadaljevanju TOC/TN analizator), ima 47 pozicij, se uporablja za določanje organske snovi ter celokupnega dušika v tekočih in trdnih vzorcih. Skupaj z dodatkom HT 1300 omogoča razklop trdih vzorcev ter ponuja možnost razvoja na področju določevanja TOC/TN v najrazličnejših matricah kot so sediment, komunalno blato, prst, voda (pitna, komunalna, industrijska, sladka in morska voda). Kot tudi določevanje TOC/TN v odpadnih vodah proizvodnje celuloze in papirja, določevanje odpadkov rafinerij, uporaben je tudi v farmacevtski industriji ter za analize bolnišničnih odpadnih voda, zelo je uporaben tudi za določevanje celokupnega ogljika v premogih ter drugih oblikah obnovljivih virov, uporaben je tudi na mnogih drugih področjih.

Analizator s svojo visoko zmogljivo tehniko določevanja omogoča ločeno določanje celokupnega ogljika (TC) ter anorganskega ogljika (TIC) s pomočjo katerih lahko določimo celokupno organsko snov (TOC) v vzorcu (TOC = TC – TIC). Glavne prednosti analizatorja so določevanje hlapnih ter nehlapnih komponent tako v tekočih kot v trdnih vzorcih. Dodatni modul HT1300 omogoča izjemno hitro in enostavno presnovo trdnih vzorcev v plinskem toku čistega kisika vse do 1300 C. HTC tehnologija (»high-temperature ceramic combustion«) omogoča dolgotrajno izgorevanje, zaradi česar je aparat manj obremenjen in zato bolj vzdržljiv. Analizator omogoča TOC analizo delno homogeniziranih vzorcev v količini vse do 3 g. Nihanje pretoka plina je neizbežna zaradi izhlapevanja in oksidacije v sistemu, vendar analizator TOC/TN MULTI N/C 3100 omogoča zelo natančno detekcijo tovrstnih plinov. »VITA flow management system« omogoča zelo natančno določanje merilnih krivulj, kar se odraža v natančnih, visoko občutljivih, stabilnih in zanesljivih meritvah. Vsi rezultati gredo skozi SCS (Self-Check-System), v kolikor sistem zazna deviacije, uporabnika nemudoma obvesti. SCS vsebuje elektronsko regulacijo dovajanja plina, ter nadzor vseh procesov, ki se izvajajo tekom opravljanja analiz. Z »Easy Cal« raztopinami in sistemom VITA je tudi kalibracija zelo enostavna in hitra, kar omogoča redno kalibriranje analizatorja.

Osnovni pregled karakteristik analizatorja TOC/TN MULTI N/C 3100 (CLD) z AS VARIO:
- določevanje TOC, NPOC, TC in POC;
- deluje v skladu z DIN EN 1484, ISO 8245, DIN EN 12260 z dodatkom ASTM G144, APHA 5310 B, USEPA 415.1, USEPA 9060 ter ostale mednarodne metode;
- visoko temperaturno izgorevanje vse do 950 °C zagotavlja popolno razgradnjo vzorcev;
- natančna detekcija CO2 z visokotehnološkim fokusnim detektorjem radiacije (NIDR), ki je opremljen z impulzivnim močnim IR sevalnim virom z nekorozivno celico ter vgrajenim optičnim in visoko občutljivim mikrodetektorjem;
- za določevanje TNb (celokupnega dušika) se uporablja nadgradnja analizatorja s pomočjo kemične luminiscence (CLD);
- pri določevanju TNb (celokupnega dušika) je meja detekcija 4 µg/l, čas meritev pa okoli 3 min;
- za določitev TNb se lahko uporablja širok razpon količine vzorca vse od 100 do 1000 µl.

Analizator omogoča zelo širok razpon meritev:
Parameter Merilni razpon Meja detekcije
Tekoči vzorci: TC/TOC/NPOC/TIC/POC 0 – 30.000 [mg/l] 4 μg/l C
Tekoči vzorci: TNb (CLD) 0 – 20.000a [mg/l]
0–200 mg/L TNb, up to 20.000 mg/
0.005 mg/l TNb
Trdni vzorci: TC/TOC 0 – 500 [mg]
0–100 % C pri 0.5 g vzorca or 500 mg C absolutni (običajna količina vzorca 100-200 mg)
30 μg C abs., ekvivalent to 10 mg/kg pri max. količini vzorca
a Avtomatska razredčitev z uporabo AS vario (N/C 3100), možno redčenje do 1 : 100 (dodatno redčenje: 1 : 5, 1 : 10, 1 : 25, 1 : 50)
 
Dostop do opreme je možen po predhodnem dogovoru. Cena preiskave je odvisna od njene zahtevnosti.
 
DATUM NABAVE:
18.06.2020
SLIKE: