NAZIV:
Laserski analizator porazdelitve velikosti in oblike delcev SYNC Microtrac MRB
OPIS:
Opis
Meritve porazdelitve velikosti delcev zrnatih vzorcev z lasersko difrakcijo (LD) so postale nepogrešljiv način pridobivanja podatkov o zrnatih vzorcih za preverjanje stabilnosti kakovosti proizvodov v industriji in pri karakterizaciji vhodnih surovin za raziskave in razvoj novih materialov. V gradbeništvu najpogosteje preiskujemo neobdelane ali obdelane (potencialne) vhodne surovine (naravnega ali umetnega izvora ali reciklirane) za izdelavo zračnih, hidravličnih in alkalno aktiviranih mineralnih veziv, konvencionalnih ali trajnostnih gradbenih kompozitov (npr. malta, beton), , keramičnih in izolacijskih materialov, pigmentov, barv in premazov. Med vhodne surovine omenjenih proizvodov spadajo npr. cementi, mineralni dodatki (mleta granulirana plavžna žlindra, elektrofiltrski pepel, mikrosilika, kalcinirana glina (npr. metakaolin), polnila (npr. apnenčeva moka), odpadni industrijski prahovi (npr. iz termoelektrarn in toplarn, sežiga lesne biomase, papirniške, livarske in jeklarske industrije), odpadni industrijski mulji (npr. rdeče blato pri proizvodnji aluminija) in odpadni gradbeni proizvodi iz deponij (npr. mineralna volna). Ti materiali imajo širok razpon zrnavosti delcev, od nanometrskih do milimetrskih razsežnosti, in so lahko v celoti karakterizirani z laserskim analizatorjem porazdelitve velikosti in oblike delcev SYNC, brez potrebe po kombiniranju več metod za doseganje ene zrnavostne krivulje posameznega materiala.
Laserski analizator velikosti in oblike delcev SYNC je opremljen s tremi laserji, ki oddajajo rdečo in modro svetlobo, kar omogoča zaznavanje submikronskih delcev in zaznavanje ozkih in multimodalnih porazdelitev delcev v submikronskem območju. Sprejeta razpršena svetloba na delcih v dva detektorja je ovrednotena na podlagi algoritma, ki temelji na Miejevem principu sipanja svetlobe. Ta algoritem ustvarja natančne porazdelitve velikosti delcev, ki so sferične ali oglate oblike, in za materiale, ki prepuščajo ali absorbirajo lasersko svetlobo.
Porazdelitev velikosti delcev je možno določiti na vzorcih, ki so dispergirani v tekočem mediju, kar omogoča enota FlowSYNC, ali dispergiranih v zraku, kar omogoča enota TurboSYNC.

FlowSYNC - disperzijski modul za izvedbo meritve v tekočem mediju
Enota FlowSYNC omogoča avtomatiziran proces polnjenja in praznjenja sistema z medijem, odzračevanje, kroženje vzorca, na način, da je dosežena dobra ponovljivost porazdelitve velikosti delcev. Kot tekoč medij za meritve v FlowSYNC enoti, se lahko poleg vode uporabljajo tudi alkoholi (npr. etanol, izopropanol). Sistem je opremljen tudi z ultrazvočno sondo s spremenljivo močjo, ki razdruži skupke delce, in tako med meritvijo zagotavlja učinkovitejšo dispergiranost vzorca.

TurboSYNC - disperzijski modul za izvedbo meritve v toku zraka
Enota TurboSYNC iz premičnega nastavka za vzorce samodejno vpihava razpršen vzorec v merilno celico analizatorja. Prilagajanje pretoka zraka omogoča doseganje stabilne disperzije zrnatih vzorcev, ki imajo večjo ali manjšo tendenco po združevanju v skupke. Najmanjša količina vzorca, ki je še lahko ovrednotena je pri optimalnih pogojih 0,1 cm3. Po drugi strani pa je možno reprezentativnost vzorca nekega materiala povečati z izvedbo večjega števila meritev.

Dinamična analiza slik
Pomanjkljivosti laserskih analizatorjev so slaba ločljivost in omejena občutljivost na velike delce, ter nezmožnost merjenja oblike delcev. Te slabosti laserske difrakcije odpravlja dinamična analiza slik. Zahvaljujoč kombinaciji obeh tehnik, analizator delcev SYNC izboljšuje natančnost rezultata porazdelitve velikosti delcev. Iz dinamične analize slik delcev nekega vzorca so prevzeti bistveni parametri, povezani z morfologijo delcev in kakovostjo disperzije. Kombinacija laserske difrakcije in dinamične analize slik se je izkazala posebej koristna v primerih, ko se oblika delcev spremeni brez zaznavnih razlik v porazdelitvi velikosti delcev, pridobljeni zgolj z metodo laserske difrakcije.


Tehnični podatki
 
Merilno območje 0,01 µm - 4 mm
Princip merjenja Laserska difrakcija (ISO 13320)
Dinamična analiza slike (ISO 13322-2)
Razred laserja Rdeč: 780 nm, moder: 405 nm
Razred 1
Moč laserja (nazivna) Rdeč laser: od 0,35 mW do 2 mW
Moder laser: od 4 mW do 8 mW
Sistem za detekcijo signala Dva fiksna fotoelektrična detektorja z 151 logaritmično razmaknjenimi segmenti postavljenimi pri kotih od 0,02° do 163° za optimalno zaznavanje odklonjene svetlobe
Programska oprema za krmiljenje opreme in obdelavo podatkov Microtrac MRB FLEX
Podatki Prostorninska, številčna in površinska porazdelitev, percentili in drugi opisni podatki
Način izvedbe analize Disperzija vzorca v toku zraka ali v tekočem mediju
Čas meritve Nastavitve časa izvedbe ene meritve se optimizirajo v odvisnosti od vrste materiala
Standardi Laserska difrakcija (ISO 13320)
Dinamična analiza slik (ISO 13322-2)
Predstavitev rezultatov analize velikosti delcev (ISO 9276-6)
Analiza slike 5,2 megapikslov (2560 x 2048), 22 FPS pri maksimalni ločljivosti
Izvedba meritev v tekočem mediju Prostornina čaše: 200 ml
Pretok: 0 ml/s do 65 ml/s v vodi
Tlak: maksimalno 345 kPa
Izvedba meritev v toku zraka Tlak: maksimalno 689 kPa
Pretok zraka: minimalni 8,5 m3/h pri 345 kPa

Dostopnost opreme: Dostop do opreme je možen po predhodnem dogovoru s skrbnikom opreme. Zaradi specifik izvedbe meritve se tekom uporabe opreme zahteva navzočnost skrbnika opreme.

Skrbnik opreme: dr. Mateja Štefančič, univ. dipl. inž. geol. (e-mail: mateja.stefancic@zag.si)
Cena preiskave: odvisna od zahtevnosti preiskanega vzorca.
 
DATUM NABAVE:
05.08.2020
SLIKE: