NAZIV:
3D sistem za merjenje in analizo geometrijskih odstopanj okroglih profilov
OPIS:
3D sistem za merjenje in analizo geometrijskih odstopanj okroglih profilov - RIB3D turškega proizvajalca PSARON HTI (http://www.psaron.com/) nam s pripadajočo programsko opremo omogoča meritve osnovnih lastnosti različnih elementov paličaste oblike (armaturno jeklo, vijaki), njihova geometrijska odstopanja, mehanske deformacije in korozijske poškodbe.
Opremo bomo primarno uporabljali za natančno 3D vizualno analizo lastnosti korozijskih poškodb na armaturnih palicah. Pomemben podatek pri interpretaciji rezultatov korozijskih meritev na jeklu v betonu je vrsta korozijskih poškodb. Redke merilne metode omogočajo nedvoumno razločevanje med splošno in lokalno korozijo, kar lahko povzroči napačen izračun korozijskih hitrosti in s tem pre- ali podcenjen vpliv korozije na življenjsko dobo armiranobetonskega objekta. Vizualna analiza poškodovane jeklene armature je zato ključnega pomena pri vseh interpretacijah rezultatov korozijskih testov na jeklu v različnih betonskih okoljih. Uporaba pridobljene raziskovalne merilne opreme nam omogoča zajem 3D slike armaturne palice s premerom do 50 mm z avtomatsko izmero njenih osnovnih lastnosti (nominalni premer, orientacija, razporeditev in višina reber) in natančno merjenje korozijskih poškodb po izpostavi v agresivnih okoljih. Z natančnimi izmerami globin lokalnih korozijskih poškodb, obsegom poškodovane površine, njeno topografijo, zmanjšanjem preseka palice in volumnom korodiranega materiala, nam bo raziskovalna oprema omogočila zanesljivo analizo korozijskih poškodb in izračun lokalnih in generalnih korozijskih hitrosti.
Osnovne lastnosti in zmožnosti novega sistema so:
 • Premer vzorcev: 1-50 mm
 • Način osvetlitve: laser (632 nm)
 • Način zajemanja slike: optično
 • Način merjenja: ročni ali avtomatski
 • Način in kot vrtenja vzorca: avtomatsko 360° z natančnostjo 0,09°
 • Natančnost meritve: ±0,005 mm / ±0,1°
 • Ponovljivost: 0,002 mm ± 0,05°
 • Način vpetja vzorca: ročno (nosilec za valjaste vzorce, armaturno jeklo in vijake)
 • Kalibracija: avtomatska
 • Električni priključek: 220V, 50 Hz
 • Programska oprema: V3D 3D software
 
Nova oprema je sodobna in predstavlja stanje tehnike na tem področju. Oprema je nujna, če želimo biti konkurenčni in v enakopravnem položaju z drugimi evropskimi in svetovnimi korozijskimi laboratoriji. Oprema omogoča tudi vključevanje dodatnih raziskovalnih področji v raziskovalne projekte in zanimanje industrijskih partnerjev (npr. jeklarska in gradbena industrija) za skupne razvojne projekte.
Dostop do opreme je možen po predhodnem dogovoru. Cena preiskave je odvisna od njene zahtevnosti.
 
 
DATUM NABAVE:
29.06.2020
SLIKE: