NAZIV:
Vrstični elektronski mikroskop na poljsko emisijo
OPIS:
Vrstični elektronski mikroskop na poljsko emisijo Zeiss ULTRA plus je opremljen z: • Schottky-jevim sistemom poljske emisije, • Lečnim (In-lens) detektorjem sekundarnih elektronov (SE), ki je nameščen nad objektivno lečo, • Detektorjem tipa Evernhart-Thornley za detekcijo sekundarnih elektronov, • EsB - energijsko selektivnim detektorjem povratno sipanih elektronov (BSE), nameščenim nad lečnim detektorjem, • AsB – kotno selektivnim detektorjem povratno, ki je vgrajen v pol objetivne leče, • STEM detektorjem presevnih elektronov, • CCD kamero z infrardečo osvetlitvijo v komori, • Napravo za izravnavanje naboja na površini vzorca z lokalnim dovajanjem suhega dušika, • SDD detektorjem delovne površine 50 mm2 za analizo emitirane rentgenske svetlobe in s programskim paketom INCA za obdelavo rezultatov, Konfiguracija mikroskopa omogoča kvalitetno analizo praktično vseh trdnih nehlapnih vzorcev ter obdelavo in pripravo podatkov za objavo.
DATUM NABAVE:
01.07.2010
SLIKE: