NAZIV:
UV/Vis/NIR spektrofotometer Lambda 1050+
OPIS:
UV/Vis/NIR instrument Lambda 1050+ proizvajalca PerkinElmer je dvožarkovni spektrofotometer z dvojnim monokromatorjem in tremi detektorji:
  • brezmrežno fotopomnoževalko R6872 za področje v ultravijoličnem (UV) in vidnem (Vis)  delu in
  • dvema hlajenima detektorja za področje v bližnjem infrardečem delu (NIR) in sicer InGaAs in PbS.
Spektrofotometer omogoča meritve absorbance vzorcev v raztopini v spektralnem  območju med 175 in 3300 nm, vendar je pod 185 nm  potrebno prepihovanje z dušikom. Resolucija v UV in vidnem  območju je med 0,05  in 5 nm, v NIR pa med 0,2 in 20 nm. Z dodano integracijsko sfero premera 150 mm (InGaAs detektorji) omogoča meritve refleksije in transmisije na različnih vzorcih, kot so prahovi in tekočine, v spektralnem območju med 200 in 2500 nm.
Dostop do opreme je možen po predhodnem dogovoru, cena preiskave pa je odvisna od zahtevnosti analize in priprave vzorcev.
Nakup opreme je sofinancirala Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).
Skrbnika opreme sta dr. Peter Nadrah (peter.nadrah@zag.si) in dr. Erika Švara Fabjan (erika.svara@zag.si).
DATUM NABAVE:
17.11.2020
SLIKE: