NAZIV:
Ionski kromatograf z avtomatskim vzorčevalnikom
OPIS:
Ionski kromatograf »Dionex Integrion HPIC System« podjetja Thermo Fisher Scientific je instrument za kvalitativno in kvantitativno analizo ionov (kot so na primer fluoridi, kloridi, sulfati, nitrati, fosfati, ipd.) v tekočih vzorcih. Ionski kromatograf (IC) je vsestransko uporaben za analizo različnih onesnaževalcev v okolju, ionskih spojin v farmacevtskih izdelkih, enostavnih ogljikovih hidratov v hrani in pijači ter določitvi pomembnih ionov v industriji.
Kromatografska kolona je napolnjena z določenim ionskim izmenjevalcem oziroma stacionarno fazo, ki omogoča ločevanje ionov. Integriran HPIC sistem (angl. »high pressure IC«) z visokotlačno zmogljivostjo prenese tlake do 5000 psi (345 bar) in tako omogoča hitrejšo ločbo ionov ter hkrati ohranja visoko ločljivost kemijskih analiz. Za samo analizo ni potrebne dodatne predpriprave eluentov, saj RFIC sistem (angl. »reagent free IC«) zagotavlja avtomatsko pripravo le teh. Takšen eluent generator deluje na osnovi elektrolize z uporabo posebnih kartuš, pri čimer je potrebno dodati le ultračisto vodo. Eluirane ione zaznamo s konduktometričnim Dionex CD detektorjem, ki meri električno prevodnost raztopine.

Analitika je možna po predhodnem dogovoru. Cena preiskave je odvisna od zahtevnosti analize.

Skrbnica opreme je dr. Sara Seršen, univ. dipl. kem. (sara.sersen@zag.si)

 
DATUM NABAVE:
04.06.2021
SLIKE: