NAZIV:
Merilni sistem za digitalizacijo grajenega okolja, modeliranje in analizo njegove geometrije
OPIS:
Merilni sistem sestavljajo naslednje tri komponente:
  • merilni instrument,
  • merilni pribor ter
  • programska oprema za operativno delo z instrumentom in obdelavo meritev.
Merilni instrument RTC360 švicarskega proizvajalca Leica Geosystems je trenutno najbolj produktivno-precizen statični laserski skener na trgu merske opreme. Njegove tehnične karakteristike omogočajo široko uporabo na področjih gradbeništva in arhitekture, industrije, kulturne dediščine, modeliranja BIM, obnov in rekonstrukcij, forenzike ipd. Instrument ima domet med 0,5 m – 130 m, poleg tega pa ga odlikuje velika hitrost zajema, visoka merska natančnost ter kakovostna fotografija, ki se lahko uporabi kot dodaten vir informacij pri evidentiranju stanja objektov v prostoru. Pomembna lastnost instrumenta je tudi njegova visoka stopnja avtomatizacije pri zajemu meritev na terenu, kar neposredno vpliva na hitrost in učinkovitost terenskega dela. Tudi programska oprema za obdelavo meritev ima širok spekter funkcionalnosti za lajšanje analize meritev in pripravo tehnične dokumentacije.

Dostop do raziskovalne opreme je možen po dogovoru, cena uporabe je odvisna od zahtevnosti preiskave.
DATUM NABAVE:
15.07.2021
SLIKE: