NAZIV:
Optični emisijski spektrometer z induktivno sklopljeno plazmo, AGILENT 5900 ICP-OE
OPIS:
Optično emisijska spektroskopija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-OES) je analizna tehnika, ki se uporablja za detekcijo različnih kemijskih elementov. To je vrsta emisijske spektroskopije, ki uporablja induktivno sklopljeno plazmo za produkcijo vzbujenih atomov in ionov, ki oddajajo elektromagnetno sevanje pri valovnih dolžinah, značilnih za določen element. Plazma je visokotemperaturni vir ioniziranega plina (običajno je to argona), ki ga vzdržujejo induktivno sklopljene električne tuljave pri visokih frekvencah (MHz). Temperatura plazme je v območju od 6000 do 10000 K. Intenzivnost emisij različnih valovnih dolžin svetlobe je sorazmerna s koncentracijami elementov v vzorcu.
Zaradi širokega linearnega območja, dobre selektivnosti, malo kemijskih interferenc in hitre izvedbe analiz, je to primeren sistem za simultano multielementno analizo. ICP-OES se uporablja za vzorce z visokimi koncentracijami raztopljenih trdnih snovi ali s suspendiranimi delci, zato je najprimernejši sistem za analizo vzorcev kompleksnih vodnih matric ali koncentriranih raztopin. V primerjavi s sistemom ICP-MS je njegovo vzdrževanje enostavnejše, instrument je manj občutljiv, za uporabo je tudi bolj robusten. Poleg tega je, v primerjavi z analizo na sistemu ICP-MS, z uporabo ICP-OES mogoča natančnejša določitev koncentracij elementov iz prve in druge skupine periodnega sistema (npr. Na, K, Mg, Ca), kar je pomembno z vidika karakterizacije gradbenih in recikliranih materialov.

Najem in dostop do opreme skupaj z usposobljenim operaterjem je možen po predhodnem dogovoru.
Kontakt: majda.pavlin@zag.si
Oprema je bila nabavljena v sklopu ARRS javnega razpisa za so-financiranje znanstveno-raziskovalne opreme Paket 20.
Cena preiskave je odvisna od zahtevnosti eksperimenta.
DATUM NABAVE:
11.08.2022
SLIKE: