NAZIV:
Merilnik trdote trdomer DuraScan 70G5
OPIS:
Merilnik trdote DuraScan 70G5 proizvajalca EMCO-TEST Prüfmaschinen GmbH (Avstrija, http://www.emcotest.com/) s pripadajočo programsko opremo, nam omogoča meritve trdote po Vickersu (SIST EN 6507-1) v območju od 0,00025 - 62,5 kg (HV 0.00025 do HV 60).
Opremo bomo primarno uporabljali za merjenje mikrotrdot pri raziskavah kovinskih materialov ter različnih površinskih obdelav ter nanosov. Merilnik trdote je povsem avtomatiziran, omogoča samodejno prepoznavanje robov vzorcev ter meritve globine cementacije oziroma drugih površinskih obdelav. Možna je avtomatska izvedba meritev trdot po določeni mreži na vzorcu, kar omogoča 2D vpogled na porazdelitev trdot po površini vzorca. S to opremo lahko z različnimi objektivi posnamemo pri večjih povečavah zelo velike metalografsko pripravljene vzorce.
Osnovne lastnosti in zmožnosti novega sistema so:
  • Premer vzorcev: 30 ali 40 mm (nosilec za 6 vzorcev), vzorci poljubnih oblik
  • Objektivi: 10x, 20x,50x in 100x (okular 10x)
  • Način zajemanja slike: odbita svetloba
  • Način merjenja: avtomatski
  • Natančnost pomika mizice: ±0,25 µm
  • Električni priključek: 220V, 50 Hz
  • Programska oprema: software za avtomatsko prepoznavanje odtisa ter določitev trdote, meritve velikosti delcev, avtomatsko prepoznavanje roba vzorca
Nova oprema je sodobna in predstavlja stanje tehnike na tem področju. Oprema je nujna, če želimo biti konkurenčni in v enakopravnem položaju z drugimi evropskimi in svetovnimi laboratoriji s področja korozije ter materialov. Oprema omogoča tudi vključevanje dodatnih raziskovalnih področji v raziskovalne projekte in zanimanje industrijskih partnerjev (npr. jeklarska in gradbena industrija, medicina, itd.) za skupne razvojne projekte. Opremo je v prihodnosti možno nadgraditi tudi z vtiskali za meritve trdote po Knoopu ter Brinellu.
Merilnik trdote (trdomer) DuraScan 70G5 je v deležu 50 % sofinanciral ARRS v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 20). Celotna vrednost opreme je 61.804,40 € (+DDV).
Skrbnik opreme je dr. Mirjam Bajt Leban, kontakt mirjam.leban@zag.si.
Cena preiskave je odvisna od zahtevnosti eksperimenta.
DATUM NABAVE:
25.05.2022
SLIKE: