NAZIV:
Gnetilni stroj z ekstruderjem ter peletirnikom in klasifikatorjem
OPIS:
Obdelava in predelava plastike z ekstruzijskim brizganjem je potrebna na številnih področjih industrije. Zaradi vedno novih zahtev tako v industriji, kot na trgu široke potrošnje in vedno strožje zakonodaje (Zeleni dogovor, Horizon EU, Direktiva (EU) 2019/904, …), se tako pojavlja tudi potreba po raziskavah in razvoju novih, izboljšanih (BIO)polimernih materialov, izdelanih s pomočjo strojev za brizganje polimerov, poleg teh pa so v porastu tudi procesi, kot so ponovno vračanje določenih vhodnih spojin oz. materialov v proizvodni proces, 100 % reciklirana plastika, itd. Zaradi zapisanega je izredno pomembna uporaba ekstruderja tudi za namene reciklaže in predelave materialov v smislu ponovne uporabe (second raw material, re-use,…).
Uporaba gnetilnega ekstrudorja LAB20 omogoča različne nastavitev in konfiguracije, tj. procesnih postopkov, s tem kvalitetnejše raziskave in boljše razumevanje tako materiala kot procesa ter naprej hitrejši razvoj v smeri zelene kemije in hitrejšo vzpostavitev nove (pilotne) proizvodnje. Upravljanje takšnega sistema pa je uporabniku prijazno, saj je digitalno vodeno preko zaslona, na katerem so ves čas vidne glavne spremenljivke procesa.
Pri ekstrudiranju najprej v dozirne sisteme, ki so običajno programsko (digitalno) vodeni, doziramo vhodne spojine, ki gredo nato po transportnih poteh do cilindra. V cilindru, ki je vzdolž poti materiala, opremljenem z večimi grelnimi conami, kjer se zmes materiala segreje in nato stali, sta dva vrteča se polža, ki med transportom material zgneteta in potiskata proti matrici. Med gnetenjem materiala prihaja do odvajanja monomernih plinov in drugih nezaželenih snovi, kot so zrak in vodna para, ki nastanejo ob topljenju umetnih mas. Zato je potrebna posebna odprtina, skozi katero se ti plini izločijo.  Na polžu so gnetilni elementi, katere lahko v skladu z znanstvenimi dognanji dizajniramo oz. določimo zaporedje različnih gnetilnih oz. različno konfiguracijo elementov in tako prilagajamo način mešanja in intenziteto gnetenja, kar omogoči natančnejše/naprednejše raziskave. Možnost različnega konfiguriranja, glede na lastnosti obdelovanega materiala, dajejo  posebnim mešalnim in strižnim elementom različne učinke za visoko fleksibilnost procesa. Poleg tega je gnetilni cilinder vzdolž opremljen z grelno – hladilnimi elementi, kar omogoča nastavitev različnih temperaturnih profilov in temperiranje procesa med pripravo za lažje obvladovanje. S pomočjo peletirnika dobimo dobro definiran granuliran material, ki se dodatno loči od prahu in nadzrn s končnim klasifikatorjem.
Laboratorijska linija LAB20 je sestavljena iz spodnjih komponent:
 • hitri mešalec, 10 L, 3 kW
 • 2x dozirni sistem z AC inverterjem,
 • Motor AC, 4 kW, 1480 rpm/600 rpm
 • ekstrudor - pretok 5-15 kg/h , 42 L/D
 • frekvenčnik za nastavitev hitrosti mešanja
 • dvopolžni ekstrudor, z možnostjo menjav gnetilnih elementov
 • vse cone imajo možnost gretja/hlajenja (razen 1 cona je brez gretja), celotna moč gretja 6,5 kW
 • Vodno hlajenje , vakuum. črpalka 1,5 kW
 • Peletirnik, 2 izhoda (luknje za granulacije 4 mm), 2,2 kW
 • Klasifikator, motor 0,08 kW, 6 mm/0,8 mm
 • Kontrolna plošča/monitor
Gre za napredno raziskovalno opremo, s katero se raziskovalci Zavoda za gradbeništvo Slovenije želimo vključevati v nove, zelene programe, reciklažo in predelavo, ki omogočajo cirkularno ekonomijo in so usklajene z EU politiko.
Zaradi novih usmeritev na področju priprave in predelave ter recikliranja različnih (BIO)polimernih materialov, je gnetilni stroj z ekstrudiranjem nepogrešljiva naprava na področju gradbenih in drugih materialov. Polimeri (plastični materiali) se zaradi visoke funkcionalnosti in razmeroma nizkih stroškov vse bolj uporabljajo v vsakdanjem življenju. Vzorci proizvodnje in potrošnje plastike so še vedno po večini neučinkoviti in linearni, zato se tudi v Laboratoriju za polimere, na Zavodu za gradbeništvo Slovenije, vključujemo v različne raziskave, projekte in programske skupine, ki delujejo na tem področju naprednih materialov.
Ker gre za nekoliko večjo laboratorijsko izvedbo, je poleg raziskovalnega dela izvrstna za skaliranje procesov in izdelave materiala na večje skale, kar omogoča hitrejši prehod na pilotno in/ali poskusno proizvodnjo, torej lažje povezovanje z gospodarskimi družbami.
 
Za dostop do raziskovalne opreme se lahko dogovorite prek spodnjih povezav. Ker je delo na raziskovalni opremi specifično za posamezen test, se pogoji uporabe in ponudba oblikujejo glede na vaše povpraševanje in pogovor z operaterjem.
alenka.mauko@zag.si
branka.music@zag.si
primož.oprckal@zag.si
 
DATUM NABAVE:
18.10.2022
SLIKE: