NAZIV:
Elastmeter model - 3964B MARK - 2 OYO presiometer
OPIS:
OYO presiometer je naprava za merjenje elastičnih lastnosti in oceno napetostnega stanja v kamninah in trdih oziroma gostih zemljinah. Presiometerska sonda se spusti v merjeni odsek prej pripravljene vrtine, premera 76 mm, v globino do 300 m, kjer lahko kamnino/zemljino obremenimo s tlakom do 20 MPa in pri tem merimo njeno deformacijo. Rezultat meritve v hribini oz. zemljini, je napetostno – deformacijska krivulja, iz katere je možno razbrati in oceniti nekatere deformacijske lastnosti kamnine ali zemljine in včasih oceniti hrizontalno komponento napetostnega stanja v okolici vrtine. Iz podatkov krivulje je mogoče razbrati elastični modul hribine, obremenilno razbremenilni elastični modul, mejo plastične deformacije, nedrenirano strižno trdnost, strižni modul in mejni tlak.
DATUM NABAVE:
30.04.1998
SLIKE: