NAZIV:
Vremenska komora Kambič kk-340
OPIS:
Komoro uporabljamo za simulacijo vplivov temperature in vlage na vzorce. Temperaturno območje uporabe je od -40°C do 180°C. Med 10°C in 95°C lahko kontroliramo vlago, in sicer od 5% do 95 %.
DATUM NABAVE:
01.01.1970
SLIKE: