NAZIV:
Naprava za merjenje odziva talnih oblog na ogenj
OPIS:
Naprava omogoča preskušanja po standardu SIST EN ISO 9239-1 za uvrščanje talnih oblog v razrede A2fl, Bfl, Cfl in Dfl po SIST EN 13501-1. Vzorec toplotno obremenimo s sevalom in vžgemo s plamenom. Opazujemo dolžino odgorelega vzorca, iz meritve prosojnosti dimnih plinov pa določimo količino sproščenega dima.
DATUM NABAVE:
30.12.2009
SLIKE: