NAZIV:
UV komora Nema
OPIS:
v UV komori simuliramo izpostavo vzorcev svetlobi sonca. Kot vir sevanja v komori uporabljamo metal-halidne žarnice, s spektralno porazdelitvijo podobno sončni svetlobi. Priklopna moč posamezne žarnice je 2 kV, hkrati pa lahko uporabljamo do tri žarnice, kar nam zagotavlja veliko sevalno moč (1000W/m2) pri  relativno veliki obsevani površini (2 m2). V komori lahko namestimo tudi brizgalnik za vodo, ki nam služi za simulacijo dežja.

Dostop do opreme je možen po predhodnem dogovoru. Cena preiskave je odvisna od zahtevnosti eksperimenta.

 
DATUM NABAVE:
01.01.1970
SLIKE: