NAZIV:
Naprava za merjenje odziva gradbenih proizvodov na ogenj, izpostavljenim enemu gorečemu predmetu - SBI
OPIS:
Naprava omogoča preskušanja po standardu SIST EN 13823 za uvrščanje gradbenih proizvodov v razrede A2, B, C in D po SIST EN 13501-1. Vzorec obremenimo s 30 kW gorilnikom. Računalnik iz količine O2 in CO2 ter temperature dimnih plinov izračuna sproščeno toploto pri gorenju, iz meritve prosojnosti dimnih plinov pa količino in potek sproščanja dima. Opazujemo širjenje plamena v stran in prisotnost gorečih padajočih delcev.
DATUM NABAVE:
30.11.2000
SLIKE: