NAZIV:
Vrvni tenzometer
OPIS:
Prenosna naprava za meritve nateznih sil v vgrajenih vrveh, kablih in palicah je prilagojena za uporabo v težkih terenskih razmerah. Poleg žičniških naprav je primerna za uporabo tudi na drugih področjih: pri dvigalih, sidrnih kablih naftnih stolpov, žerjavih, rudniških napravah, daljnovodih, jamborih baznih postaj, v ladjedelništvu ipd.. Vpne se na merjeni odsek vrvi (gole oz. oplaščene jeklene žične vrvi, vrvi iz umetnih vlaken, palice iz različnih materialov), pri čemer na podlagi izmerjene prečne deformacije (natančnost +/- 5 %) določi natezno silo. Merilno območje premerov vrvi znaša od 8 mm do 20 mm, maksimalne natezne sile pa do 100 kN.
DATUM NABAVE:
01.01.2014
SLIKE: