NAZIV:
Naprava za strojno razvrščanje lesa Brookhuis Timber Grader MTG
OPIS:
Z ročno prenosljivo napravo Brookhuis Timber Grader MTG je mogoče določiti mehanske karakteristike žaganega lesa in sicer elastični modul oz. kar neposredno trdnostni razred lesa. Nastavitve naprave so bile v projektu »Razvrščanje lesenih konstrukcijskih elementov po trdnosti« prilagojene tudi za les slovenske smreke in jelke.
DATUM NABAVE:
01.01.2006
SLIKE: