NAZIV:
Profilometer ZAG VP
OPIS:
Naprava deluje na principu merjenja vertikalnih pospeškov, ki so posledica dinamike pri vožnji z vozilom, zaradi odstopanja vozne površine od horizontalne ravnine. Istočasno je vertikalna oddaljenost vozila od vozišča merjena z brezkontaktnim kotnim merilnikom. Meritve profila si sledijo v enakomernih intervalih po 0,025 m. Rezultat meritve je računalniški zapis vzdolžnega profila vozišča z neravninami v območju valov od 0,8 do 30 m.
Merilnik omogoča:
  • hitre meritve realnega profila,
  • meritve s hitrostjo primerno kategoriji, stanju ceste in prometu (30 do 120 km/h),
  • varno obratovanje brez povzročanja zastojev v prometu,
  • enostavno namestitev merilne opreme v nekaj potezah v merilno vozilo.
V kabini vozila je programska oprema, ki sproti beleži in shranjuje vzdolžni profil ceste, voznik pa hkrati kontrolira pravilnost delovanja same naprave. Pri standardni obdelavi podatkov ovrednotimo neravnine na cesti in določimo t.i. mednarodni indeks neravnosti IRI za merjeno vozišče.
 
DATUM NABAVE:
01.01.2012
SLIKE: