NAZIV:
SCRIMTEX merilno kolo
OPIS:
Za varnost v cestnem prometu zelo pomembna lastnost voznih površin je torna sposobnost. Med neposrednimi postopki meritev le-te je tudi meritev z vozilom SCRIMTEX. Naprava z laserskim senzorjem meri (makro)hrapavost vozne površine, z ugotavljanjem bočne sile, ki pritiska na posebno merno kolo, pa torno sposobnost (= odpor proti drsenju) vozne površine.
Prosto kotaleče merno kolo s pnevmatiko brez profila je montirano na ogrodje merilnega mehanizma približno na sredini vozila (gledano vzdolžno nanj). Znana obtežba pritiska vertikalno na merno kolo, ki se kotali vzdolž desne kolesnice pod kotom 20° na smer vožnje. Sila trenja je sorazmerna stranski sili na merno kolo, ki deluje normalno na vertikalno ravnino kolesa in jo meri pretvornik sile.
Tik pred mernim kolesom s kontroliranim curkom vode močimo vozišče, s čimer simuliramo neugodne razmere na vozišču. Brezkontaktni laserski merilec je nameščen v kolesni sledi vozila pred šobo za močenje vozišča, kar pomeni, da lahko hkrati merimo torno sposobnost in hrapavost istega dela vozišča.
 
DATUM NABAVE:
01.01.1996
SLIKE: