NAZIV:
Prenosno nihalo SRT
OPIS:
Prenosno nihalo je naprava za merjenje odpora proti drsenju tako na voziščih kot tudi v laboratorijih. Naprava posredno meri silo trenja med vozno površino in gumijasto ploščico, ki je del same naprave.
Nihalo, na koncu katerega je na kladivcu pritrjena gumijasta ploščica, zanihamo (spustimo proti vozni površini). Pri prehodu ploščice po hrapavi površini vozišča se pojavi torna sposobnost. Povprečna vrednost nekaj odčitkov, korigirana glede na temperaturo vozne površine v času izvajanja meritev, je primerljiva s koeficientom drsnega trenja med pnevmatiko in vozno površino pri hitrostih 40 do 60 km/h.
Kombinacija vrednosti torne sposobnosti in globine teksture vozne površine nam da oceno tornih lastnosti vozišča na mestu meritev.
DATUM NABAVE:
01.01.2007
SLIKE: