NAZIV:
Metoda zapolnitve s peskom
OPIS:
Določeno količino drobnega peska krožno razprostremo po vozni površini. S peskom zapolnemo vse praznine razčlenjenega profila vozne površine, katere značilnost sta mikro-hrapavost (hrapavost kamnine) in makro-hrapavost (hrapavost vozne površine). Globina teksture, t.j. mera za makro-hrapavost, je srednja debelina sloja razprostrtega peska.
Kombinacija vrednosti torne sposobnosti in globine teksture vozne površine nam da oceno tornih lastnosti vozišča na mestu meritev.
DATUM NABAVE:
01.01.1970
SLIKE: