NAZIV:
Deflektograf Lacroix
OPIS:
Deflektograf Lacroix je naprava, vgrajena v posebej predelano konstrukcijo tovornega vozila, ki omogoča kontinuirano izvajanje meritve podajnosti celotne voziščne konstrukcije pod določeno obremenitvijo, istočasno v obeh kolesnicah. Podajnost voziščne konstrukcije nam z množico ostalih podatkov omogoča popolneje obdelati stanje konstrukcije in kvalitetneje rekonstruirati oziroma dimenzionirati nove ceste.
Napravo uporabljamo pri:
  • Ugotavljanju stanja nosilnosti na cestnem omrežju in odvisnosti stanja od prometnih obremenitev in sezonskih vplivov
  • Določanju odsekov cest, poškodovanih toliko, da jih je potrebno ojačati
  • Kontroli izvedenih konstrukcij in rekonstrukcij
  • Kontroli nosilnosti nevezanih nosilnih in spodnjih (stabiliziranih) vezanih nosilnih plasti
DATUM NABAVE:
01.01.1975
SLIKE: