NAZIV:
SCRIMTEX laser
OPIS:
Globino profila vozne povšine merimo z istim vozilom in istočasno kot torno sposobnost vozne površine. Globino profila zajemamo v desni kolesni sledi s pomočjo laserske naprave Optimess 100 CHPV. Pri hitrosti vozila 80 km/h nam naprava omogoča, da beležimo posnetek globine profila vozne površine v enakomernih intervalih po 1,1 mm. Posamične vrednosti globine profila ovrednotimo na intervalu (vzorčnem odseku) dolžine 5, 10 ali 20 metrov.
DATUM NABAVE:
01.01.2010
SLIKE: