NAZIV:
Porozimeter Hg AutoPore IV 9510
OPIS:
Oprema deluje v območju tlaka do 414 MPa, kar omogoča določitev por s premerom od 360 µm do 0.003 µm. Ločljivost meritev pri vtiskanju in iztiskanju je najmanj 0.1 mL volumna živega srebra. Parametri, ki se jih da določiti so: celokupni volumen por, porazdelitev velikosti por, delež poroznosti, gostoto materiala ter transportne lastnosti zgradbe sistema por.
DATUM NABAVE:
12.11.2007
SLIKE: