NAZIV:
ANALIZATOR PLINOV FTIR
OPIS:
Analizator plinov, ki omogoča sprotno merjenje koncentracije plinov na podlagi Fourierjeve transformacije infrardeče spektroskopije. Programska oprema omogoča določitev približno 20 različnih plinov iz izmerjenega spektra: H20, CO2, CO, NO, NO2, N2O, SO2, HCl, HCN, HBr, HF, NH3 C2H4, C2H6, C3H8, C6H14, CH4, CH2O (formaldehid), C6H6O (fenol), C3H4O (akrolein), COF2.
Dostop do opreme je možen po predhodnem dogovoru. Cena preiskave je odvisna od zahtevnosti eksperimenta.
 
DATUM NABAVE:
03.12.2015
SLIKE: