NAZIV:
KONUSNI KALORIMETER
OPIS:
Konusni kalorimeter je naprava za merjenje sproščene toplote, prosojnosti dimnih plinov, spremembe mase vzorca, količine saj v dimnih plinih… pri gorenju vzorca, obremenjenega s toplotnim sevanjem. Naprava omogoča obremenitev vzorca s toplotnim sevanjem do 100 kW/m2 z električnim sevalom konusne oblike. Omogoča tudi meritve pri gorenju vzorca v atmosferi z zmanjšanim deležem kisika. Dimne pline, ki nastajajo pri gorenju, je mogoče zajemati in analizirati s FTIR analizatorjem.
Meritev poteka na vzorcu velikosti 100 mm × 100 mm in debeline do 50 mm.
Dostop do opreme je možen po predhodnem dogovoru. Cena preiskave je odvisna od zahtevnosti eksperimenta.
 
DATUM NABAVE:
03.12.2015
SLIKE: