NAZIV:
DIMNA KOMORA
OPIS:
Dimna komora je naprava z dimotesno komoro, v kateri je konusno sevalo. Vzorec velikosti 50 mm × 50 mm se obremeni s toplotnim tokom (po standardu za ladjedelništvo s 25 kW/m2 in 50 kW/m2) ob prisotnosti pilotnega plamenčka ali brez njega. Zaradi gorenja vzorca nastaja v komori dim. Med meritvijo se meri prosojnost dimnih plinov v komori in spremembo mase vzorca. Dimne pline iz dimne komore je mogoče zajemati in analizirati s FTIR analizatorjem.
Dostop do opreme je možen po predhodnem dogovoru. Cena preiskave je odvisna od zahtevnosti eksperimenta.
 
DATUM NABAVE:
03.12.2015
SLIKE: