NAZIV:
Izotermni kalorimeter
OPIS:
Na ZAG imamo dva tipa kalorimetra proizvajalca TA instruments, ki omogočata preiskavo veziv in malt (TAM Air 8) ter preiskavo betonov (TAM Air 3).
Izotermni kalorimeter je naprava, ki kontinuirano meri in prikazuje toplotni tok, ki nastane kot posledica različnih reakcij v preiskanem vzorcu in je učinkovita metoda pri študiju procesa hidratacije cementnih past, malt ali betonov pri konstantni temperaturi. Temperatura, pri kateri se lahko spremlja prispevek vseh reagirajočih faz na toplotni tok,  je nastavljiva v območju med 5 in 90 °C.
Z uporabo te opreme tako lahko določamo in preučujemo:
  • toploto hidratacije,
  • reaktivnost različnih mineralnih dodatkov ali posameznih klinkerjevih faz,
  • vpliv temperature, vodo-vezivnega razmerja, mineralnih dodatkov, polnil, kontaminantov, agregatov na kinetiko reakcij,
  • interakcije med različnimi vrstami mineralnih in/ali kemijskih dodatkov in cementom,
  • izvajamo korelacije rezultatov izotermne kalorimetrije z rezultati pridobljenimi z uporabo drugih komplementarnih metod (npr. s preskušanjem začetka in konca vezanja po postopku standarda SIST EN 196-3, pridobivanjem na tlačni trdnosti,…),
in optimiziramo količino dodanega kalcijevega sulfata, mineralnih in/ali kemijskih dodatkov ter nanomaterialov v vezivih, maltah in betonih.

Dostop do opreme je možen po predhodnem dogovoru. Cena preiskave je odvisna od zahtevnosti eksperimenta.


 
DATUM NABAVE:
25.04.2017
SLIKE: