NAZIV:
Plinski adsorber ASAP 2020
OPIS:
Specifična površina in poroznost materialov sta dve pomembni fizikalni lastnosti, ki določata kvaliteto in uporabnost materialov v gradbeništvu, kot tudi v številnih drugih panogah. Z metodo plinske sorpcije lahko s postopnim dovajanjem (odvzemanjem) znane količine plina (npr. dušika) v material, ki je ohlajen na temperaturo tekočega dušika, določimo površino, porazdelitev ter velikost por. Predpogoj za analizo je, da je material čist, zato vzorec predhodno vakuumiramo. Rezultat analize je t.i. adsorpcijsko - desorpcijska izoterma, t.j. krivulja odvisnosti količine plina od relativnega tlaka, iz katere lahko z uporabo različnih modelov (npr. model Brunauerja, Emmeta in Tellerja, model Barretta, Joynerja in Halende) določimo različne vrednosti kot so npr. BET površina, Langmuirjeva površina, prostornino (površino) por, porazdelitev por v mezopornem (20-50 nm) in makropornem (več kot 50 nm) območju, povprečno velikost por in oceno mikropor.
DATUM NABAVE:
02.11.2008
SLIKE: