NAZIV:
REOMETER MODULARNI OSCILACIJSKI MCR 302
OPIS:
Reometer Physica MCR 302 je multifunkcionalni reometer, ki zagotavlja preiskave toka in deformacije tekočin in poltrdih snovi s kompleksno mikrostrukturo, ob vpeljavi zunanje sile (ta je lahko strižna napetost ali strižna hitrost ali strižna deformacija). Odziv realnih snovi, ki jih vključujemo v eno od dveh skupin - med Newtonske ali ne-Newtonske tekočine, merimo z namenom koreliranja oz. ovrednotenja povezave med makroskopskimi (mehanskih) lastnostmi ter strukturo materiala.
Reometer sestavlja reometrijski sistem z zračnimi ležaji in visoko zmogljivim sinhronskim EC motorjem z direktno kontrolo gibanja rotorja in 100 % kontrolo rotorskega polja, s stalno razpoložljivim navorom, brez toplotnega segrevanja. Prednost izbranega inštrumenta je ta, da združuje kar dva tipa reometrov v enem, kar pomeni, da lahko meritve izvajamo v rotacijskem (za notranjo strukturo destruktivna metoda) kakor tudi v oscilacijskem (za notranjo strukturo ne-destruktivna metoda) načinu delovanja. V rotacijskem načinu delovanja merimo odziv materiala na vsiljeno spremembo strižne napetosti ali hitrosti. Pri oscilacijskem testu merimo odziv materiala na vsiljeno strižno deformacijo, gre za periodično nihanje strižne napetosti z določeno frekvenco in amplitudo. Količine, ki jih tovrsten reometer meri so tako navidezna viskoznost, napetost na meji tečenja in kompleksni strižni modul (deljen na elastični modul in viskozni modul, ob poznavanju faznega zamika). Na podlagi prenastavljene ali lastno izdelane procedure merjenja je možna simulacija pogojev, katerim je material izpostavljen v realnem okolju, kot je npr. deformacije toka koncentriranih suspenzij (cementna pasta in druga mineralna veziva, malta itd.) med vgrajevanjem (opaženjem), ter spremljava (monitoring) sprememb viskoelastičnega obnašanja materiala po času, kot je npr. nastop vezanja ali strjevanja cementnega veziva ter ostalih vrst veziv (npr. geopolimerna veziva).
Reometer smo opremili z merilnimi sistemi, ki zagotavljajo preiskave bitumenskih proizvodov, cementnih kompozitov z maksimalnim zrnom agregata 5 mm in drugih vrst veziv, obenem so možne tudi preiskave nizkoviskoznih medijev, disperzij, emulzij, suspenzij v temperaturnem intervalu med -40 do + 200 °C.
Za več informacij se lahko obrnete na Matejo Štefančič ali Dušanko Bohinc.

Dostop do opreme je možen po predhodnem dogovoru. Cena preiskave je odvisna od zahtevnosti eksperimenta.
 
DATUM NABAVE:
01.06.2016
SLIKE: