NAZIV:
SISTEM ZA TESTIRANJE NESATURIRANIH ZEMLJIN Bishop & Wesley triosna celica
OPIS:
Bishop & Wesley dvostenska triosna celica za preiskovanje nesaturiranih zemljin na ZAG omogoča:
•Meritve sukcije na nesaturiranih zemljinah do vrednosti 1500 kPa. Preiskovani vzorci so intaktni ali pripravljeni.
•Vzporedno merimo prehod strižnih valov s pomočjo upogibnih elementov (ang. bender elemnt) za določitev začetnega strižnega modula zemljine.
•Vzporedno merimo male deformacije direktno na vzorcih v vertikalni in radialni smeri.
•Dvostenska celica zagotavlja stabilne pogoje v notranji celici, kar omogoča natančne direktne meritve volumske spremembe vzorca.
•Poleg statičnega obremenjevanja možno tudi ciklično obremenjevanje v bočni in vertikalni smeri pri nizkih frekvencah - pod 0,01 Hz.

POMEMBNI SESTAVNI DELI:
•porozni ploščici z visoko točko vstopa zraka (ang. HAEPD); na desni dodatno vgrajen upogibni element (ang. bender element) za merjenje hitrosti prehoda strižnih valov
 
•merilci malih deformacij v vertikalni (2 merilca) in radialni smeri (1 merilec)

Za izgradnjo zahtevnih objektov v triaksialni celici določamo začetni strižni modul zemljin s pomočjo merjenja prehoda strižnih valov. Z merjenjem sukcije določamo retenzijske krivulje za zemljine, kjer se pričakuje vpliv sušenja na stabilnost temeljnih tal med gradnjo objektov. Poleg omenjenih preiskav in navadnih triosnih preiskav zemljin, dodatno merimo še male deformacije (aksialne in radialne) za določanje deformacijskih lastnosti zemljin. Prednost triosne celice je v njeni zgradbi, saj je sestavljena iz dveh komor, kar omogoča stabilne pogoje v notranji komori z vzorcem in posledično natančnejše meritve volumskih sprememb v samem vzorcu.  

Dostop do opreme je možen po predhodnem dogovoru. Cena preiskave je odvisna od zahtevnosti eksperimenta.
DATUM NABAVE:
01.01.1970
SLIKE: