NAZIV:
Merilnik prepustnosti geosintetikov, GE-TE-FLOW
OPIS:
Aparat GE-TE-FLOW uporabljamo za merjenje vodoprepustnosti vseh vrst geosintetikov. Preiskava poteka skladno s standardom SIST EN ISO 11058 po metodi spremenljivega hidravličnega padca. Lahko pa se izvaja preiskave tudi po standardu ASTM D4491 oziroma poljubno glede na uporabnikove zahteve. Preko računalniškega programa poteka avtomatsko vodenje preiskave kot tudi beleženje meritev in obdelava rezultatov.
Dostop do opreme je možen po predhodnem dogovoru. Cena preiskave je odvisna od zahtevnosti eksperimenta.
DATUM NABAVE:
31.12.2017
SLIKE: