NAZIV:
Vrstični elektronski mikroskop JEOL JSM-IT500 z energijsko disperzijskim spekrometrom EDS Oxford Instruments
OPIS:
Vrstični elektronski mikroskop JEOL JSM-IT500 z EDS analizatorjem ima naslednje tehnične specifikacije:
  • Grobovakuumski (10 – 650 Pa) in visokovakuumski način mikroskopiranja
  • Ločljivost  3,0 nm (30 kV); 15,0 nm (1,0 kV) v visokovakuumskem načinu
  • Ločljivost 4,0 nm (30 kV, BED) v grobovakuumskem načinu
  • Povečava od 5x do 300.000x
  • Slika sekundarnih elektronov (SEI) ter trije načini slike odbitih elektornov (BED-T – topografska slika; BED-S – stereo-mikroskopska slika in BED-C – kompozicijska slika)
  • Izvor: W filament
  • Pospeševalna napetost od 0,3 do 30 kV
  • Tok elektronskega curka od 1 pA do 1 µA
  • Zajem slike (v pikslih oz. slikovnih točkah): 640 x 480; 1280 x 960; 2560 x 1920 ter 5120 x 3840
  • Maksimalna velikost vzorca 200 mm (premer) x 75 mm (višina)
EDS funkcije: kvalitativna in kvantitativna analiza, linijska analiza, točkovna analiza, elementno mapiranje
Kontakt: mikroskop@zag.si
DATUM NABAVE:
21.12.2018
SLIKE: