NAZIV:
Masni spektrometer z induktivno sklopljeno plazmo, AGILENT 7900 ORS ICP-MS
OPIS:
ICP-MS je zmogljiva, hitra tehnika multielementne analize za določevanje elementov v okviru nizkih mej zaznavnosti, tudi do ng/L, z relativnim standardnim odklonom ± 2 % Tekočinski vzorec je najprej razpršen v plazmo, kjer se upari, posuši, atomizira in končno ionizira pod vplivom visoke temperature (7000 K). Ioni so uvedeni v MS preko sistema koničnih leč (vzorčevalni in posnemovalni stožec). Tam se ioni ločijo od toka argona, ki vzdržuje plazmo, in vstopajo v območje vakuuma. Elektrostatske leče odstranijo neionizirane zvrsti in usmerjajo tok ionov v sistem za odstranjevanje spektralnih interferenc. To omogoča oktapolna kolizijska celica s He, ki deluje po principu »kinetic energy discrimination«, in reakcijska celica z uporabo plinov: NH3, H2, Xe. Tok ionov nato doseže masni analizator, ki je zasnovan kot kvadrupol, ki ločuje ione na podlagi m/z, s pomočjo kombinacije direktnega in izmeničnega električnega toka. ICP-MS je eno izmed temeljnih orodij pri raziskavah speciacije elementov, izotopskih analizah, določitvah elementarne sestave različnih materialov oziroma vodnih matric.
Najem in dostop do opreme skupaj z usposobljenim operaterjem je možen po predhodnem dogovoru.
Oprema je bila nabavljena v sklopu ARRS javnega razpisa za so-financiranje znanstveno-raziskovalne opreme Paket 17.
DATUM NABAVE:
06.12.2019
SLIKE: