Testna

Uporabi jih z rokavicami ali brez! Odvisno od tebe in vremena! Izdelane iz toplega softshella, odpornega na veter in vodo.

Lkjfčlaksdjflčsk ćlksdjfčlskdjf

Pri prenovah in rekonstrukcijah stavb so pomembne predhodne raziskave. Le tako bo mogoče izdelati dober projekt in stavbo učinkovito prenoviti. V ta namen izvajamo:

  • preglede in preiskave vseh elementov stavbe in temeljnih tal
  • analize nepravilnosti in poškodb ter vzrokov zanje
  • meritve in druga tehnična opazovanja
  • ocene erozijske ogroženosti in možnosti ponikanja
  • računske analize in ekspertne ocene za vse bistvene lastnosti
  • smernice za projektiranje in izvedbo potrebnih ukrepov
Reference

Pregled, preiskave in analiza nosilnosti in potresne odpornosti za različne posamezne stavbe (bolnišnice, zdravstveni domovi, izobraževalne, raziskovalne in kulturne ustanove, stanovanjske, hotelske in upravne stavbe, gospodarski in industrijski objekti, dimniki) s smernicami in priporočili.

Javni in zasebni naročniki v RS

Ocenjevanje potresne odpornosti in ranljivosti objektov (zdravstveni domovi, šolske stavbe, upravne stavbe, gasilski domovi, stanovanjske stavbe)

Mestna občina Ljubljana (več projektov od 1986 do 2012)

Revizije projektov in supernadzor nad izvajanjem sanacije in utrditve objektov, ki so bili poškodovani v potresu 12.7.2004.

Ministrstvo za okolje in prostor, 2005 –

Napake pri graditvi – Analiza stanja in instrumenti za spremljanje napak pri graditvi

Ministrstvo za okolje in prostor RS 2008 – 2009

Nosilna konstrukcija
mag. Marjana Lutman, univ.dipl.inž.grad.
mag. Dušica Drobnič, univ.dipl.inž.grad.

Temeljenje
doc.dr. Karmen Fifer Bizjak, univ.dipl.inž.geol.

 

Toplotna zaščita in vlaga
Friderik Knez, univ.dipl.fiz.
dr. Sabina Jordan, univ.dipl.arh.

Varnost pri uporabi
dr. Vilma Ducman, univ.dipl.inž.kem.