#recikliraj

02.08.2023

Danes zemljani vstopamo v obdobje ekološkega dolga, ker smo porabili toliko virov, kot jih lahko planet obnovi v enem letu, slovenci pa “na kredit narave” živimo že od 18. aprila.

Na ZAG-u se zavedamo, da lahko vsak prispeva k ohranitvi planeta in trenutno sodelujemo v več projektih s področja krožnega gospodarstva:

  • ReBuilt – Krožna in digitalna prenova gradbenega sektorja v srednji Evropi
  • CirCon4Climate – Krepitev krožnih gradbenih praks za blažitev podnebnih sprememb
  • WEEE-NET9 – Izboljšanje izločanja kritičnih surovin iz odpadne električne in elektronske opreme v RIS regiji
  • GEORIS-KAVA9 – Inovativne tehnologije za predelavo odpadkov v regiji ESEE
  • STILLMETAL – Trajnostni postopek obdelave žlindre za pridobivanje dragocene kovine
  • AshCycle – vključevanje premalo izkoriščenih pepelov v materialni krogotok industrijsko-urbane simbioze
  • CO2TREAT- Pospešena karbonatizacija alkalnih ostankov za nizkoogljična veziva
  • LIFE IP RESTART – Pospeševanje recikliranja odpadkov v vredne produkte skozi oblikovanja primernega okolja za krožno gospodarstvo v Sloveniji

Delite, izberite platformo!

Sorodne novice