Rožle Repič je postal doktor znanosti

12.12.2023

Rožle Repič je včeraj, 11. 12. 2023, uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom: SINERGIJSKI UČINKI TERMIČNE MODIFIKACIJE IN MINERALIZACIJE NA ZAŠČITO LESA PRED BIOLOŠKO RAZGRADNJO IN OGNJEM.

Doktorski študij je opravljal na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani pod mentorstvom izr. prof. dr. Andrijane Sever Škapin in so-mentorstvom prof. dr. Miha Humarja. Komisija za oceno in zagovor je bila naslednja: doc. dr. Boštjan Lesar (predsednik), izr. prof. dr. Ida Poljanšek (članica) in doc. dr. Sabina Dolenec (članica).

Povzetek doktorske disertacije:
V raziskavi je predstavljen kombiniran pristop in sinergijski učinki termične modifikacije (TM) in mineralizacije na biološko odpornost, odpornost proti gorenju ter druge relevantne lastnosti lesa. Uporabili smo les bukve (Fagus sylvatica) in smreke (Picea abies), ki smo ga: 1) termično modificirali, 2) mineralizirali s pripravkom na osnovi kalcija, in 3) tretirali z obema postopkoma. Mineralizacija lesa je okolju prijazen postopek, s katerim smo dosegli, da se je v les med impregnacijo vgradilo do 18,6 mas. % karbonatov. Eksperimentalno smo dokazali, da je mineralizacija TM lesa mogoča in smiselna, ter da je izpiranje karbonatov iz lesa zanemarljivo. TM je izboljšala odpornost proti glivam razkrojevalkam, medtem ko učinek mineralizacije na delovanje gliv ni tako izrazit. Kolonizacija mikroorganizmov na površini, na terenskih testih izpostavljenega lesa je na mineraliziranem lesu občutno manjša, kot na termično modificiranem ali netretiranem lesu. Po termični modifikaciji in/ali mineralizaciji se mehanske lastnosti lesa poslabšajo, poleg tega mineralizacija negativno vpliva na dimenzijsko stabilnost, a je ta učinek v kombinaciji s TM veliko manjši. Mineralizacija izboljša požarne lastnosti lesa, ki jih sicer termična modifikacija poslabša. Vendar se kombinacija obeh postopkov modifikacije odraža v najboljših požarnih lastnostih.

Čestitke dr. Rožletu Repiču za uspešen zaključek doktorskega študija in veliko uspehov v prihodnje.

Delite, izberite platformo!

Sorodne novice