Srečanje raziskovalnih koordinatorjev združenja FEHRL na ZAG-u

15.04.2024

Raziskovalni koordinatorji združenja FEHRL, ki oblikujejo raziskovalno agendo združenja, izmenjujejo informacije o številnih raziskovalnih in tehničnih zadevah v združenju ter zagotavljajo skupen odziv na mednarodne raziskovalne razpise, smo se srečali sredi prejšnjega tedna na ZAG-u. Poleg rednih sestankov smo imeli tudi predstavitve in oglede nekatere pomembnejše raziskovalne opreme, ki jo imamo na ZAG-u. Na oglede so prišli predstavniki iz Nemčije, Belgije, ZK, Nizozemske, Švedske, Švice, Češke, Slovaške, Hrvaške.

FEHRL (Forum of European National Highway Research Laboratories) je stanovsko združenje, ki omogoča članicam skupen nastop na mednarodnih raziskovalnih razpisih in se povezuje z drugimi mednarodnimi organizacijami, ki delujejo na področju prometne infrastrukture.

Partnerji, s katerimi FEHRL tesno sodeluje, so Evropska Komisija, svetovno cestno združenje PIARC, združenje evropskih cestnih administracij CEDR, standardizacijski organi CEN in ISO itd. FEHRL združuje »cestne« laboratorije in nekatere cestne uprave, trenutno pa mu s štiriletnim mandatom predseduje direktor Zavoda za gradbeništvo Slovenije doc. dr. Aleš Žnidarič.

Mag. Darko Kokot je povedal, da so bili prisotni kolegi iz združenja vidno zadovoljni z ogledi in zanimivimi diskusijami, na ta račun je prejel kar nekaj pohval. Upamo, da se bo nova prilika pojavila kmalu. Srečanje na ZAG-u je potekalo 9. in 10. aprila 2024.

Delite, izberite platformo!

Sorodne novice