Start it up!

25.02.2022

EIT Urbana mobilnost RIS Hub Slovenija, v sodelovanju z Ljubljanskim univerzitetnim inkubatorjem, organizira StartITup. Mentorstvo, osredotočeno na pripravo za EIT Urban Mobility RIS Investicijske razpise, je namenjeno vsem start-up podjetjem s področja mobilnosti (trajnostna mestna logistika, mobilnost in energija, aktivna mobilnost, mobilnost prihodnosti,…). RIS Investicijski razpisi so namenjeni izključno start-up podjetjem, ki so oz. bodo vključeni v programe mentoriranja (kot je StartITup) EIT Urban Mobility RIS Hubov (Slovenija, Madžarska, Poljska, Latvija, Slovaška, Romunija, Hrvaška, Turčija, Malta, Grčija, Portugalska in Srbija). V okviru RIS Investicijskega razpisa bo posamezen start-up lahko pridobil med 50.000 EUR in 150.000 EUR (maksimalno do 500.000 EUR) za okvirno 5 % lastništva podjetja.

O mentorskem programu StartITup:

Pred začetkom StartITup programa, bo 16.03.2022 (16.00 – 17.00) organiziran online INFO DAY, kjer boste izvedeli nekoliko več o samem StartITup mentorstvu ter razpisu, priložnostih in sodelovanjih v okviru EIT Urban Mobility, pasteh dvojnega financiranja, itd. Prav tako boste imeli priložnost zastaviti morebitna vprašanja o samem mentorskem programu. Vašo prisotnost na Info Day-u potrdite z izpolnitvijo prijavnega obrazca na dnu te strani.

Za vključitev v program StartITup je potrebno, da do 20.3.2022 (do 24.00) izpolnete obrazec in nam ga posredujete na email: hubumslovenia@zag.si.

Vsi start-upi, ki bodo oddali prijavnico, bodo avtomatično vključeni v brezplačen program StartITup mentorstva.

Program je sestavljen iz dveh delov – prvi del vključuje tri pripravljalne delavnice, drugi del pa individualno mentorstvo izbranim startupom.

Prvi del:

Prva delavnica: Problem – solution fit (31.03.2022)
V vsaki prijavi na razpis ali investitorjem je potrebno znati dobro opredeliti problem, ki ga tehnologija oz. storitev rešuje ter komu. Vedno je potrebno tudi znati dokazati, da je ekipa s svojim znanjem zmožna ta problem rešiti na predlagan način. Ključne teme, ki jih bomo obdelali: določitev problema, vrednost poznavanja strank, njihovih težav (pains) in benefitov (gains), edinstvena ponujena prednost (value proposition), preverjanje domnev na trgu, vizija podjetja, glavne predpostavke, na katerih temelji podjetje in hitra globalna rast podjetja, sestava ekipe in lastno znanje.

Druga delavnica: Trg, konkukrenca in pozicioniranje (05.04.2022)
Prav tako mora podjetje vedno znati oceniti velikost trga, konkurenco ter kako se pozicionira na trgu. Ključne teme, ki jih bomo obdelali: segmentiranje strank, beachhead market oziroma kje začeti, ciljni trg, velikost trga in napoved rasti trga, konkurenti na trgu, strategija za prodor na trg (go to market), rast podjetja.

Tretja delavnica: Storytelling / pitch (12.04.2022)
Svojo rešitev mora podjetje vedno znati komunicirati poslušalcem – bralcem prijav, investitorjem, strankam,… – na zanimiv in prepričljiv način. Ključne teme, ki jih bomo obdelali: (i) Kako pripraviti predstavitev, ki prepriča?, (ii) Kako se lotiti priprave predstavitve?, (iii) Zakaj je pomembno narediti dobro predstavitev in kako?.

Drugi del:

Po zaključenih delavnicah bomo izmed vseh start-up podjetij izbrali tri, ki bodo napredovala v naslednjo stopnjo programa, ki vključuje pet ur individualnega mentoriranja (1:1 mentoriranje) z namenom boljše priprave vsebine za prijavo na omenjen RIS Investicijski razpis. Prav tako bomo startup-om nudili podporo pri povezovanju s potencialnimi deležniki, živimi laboratoriji, itd.

Izbor start-upov bo opravljen na transparenten način, kjer bodo oddane prijavnice ocenjene s strani neodvisne žirije na podlagi treh kriterijev: (i) inovativnost, (ii) aplikativnost in (iii) predstavitev (PDF pitch). Start-up z najvišjim številom točk bo prejel denarno nagrado v višini 2.500 EUR. Rezultati izbora bodo javno objavljeni 15.04.2022 na spletni strani www.hubum.si.

Več najdete na povezavi.

Prijavite se: Nudimo start up mentorstvo za uspešno prijavo na EIT Urban Mobility RIS Investicijske razpise

Kaj lahko pridobiš?

  • 2.500 EUR.
  • Pet ur 1:1 mentorstva.
  • Sodelovanje na treh pripravljalnih delavnicah.
  • Pregled prijavnice za prijavo na razpis EIT Urban Mobility – Ustvarjanje podjetništva.
  • Podporo pri doseganju potencialnih deležnikov, živih laboratorijev, itd.
  • Rok prijave: 20.03.2022.

Delite, izberite platformo!

Sorodne novice