Za ZAG krožno gradbeništvo ni samo krilatica

19.03.2024

Na ZAG-u smo med 12. in 14. 3.2024 izpeljali tri dogodke projekta ReBuilt. V torek, 12. marca 2024, smo gostili konzorcijski sestanek 14 partnerjev projekta Interreg Central Europe ReBuilt. V sredo, 13. marca 2024 smo izvedli  Prvo srednjeevropsko konferenco za krožno in digitalno gradbeništvo. V četrtek, 14. marca 2024, pa smo si ogledali še primer dobre prakse predelave gradbenih odpadkov, nastalih v mestu Maribor.

Program konference najdete v priponki.
Gradbeni sektor je eden izmed najbolj snovno intenzivnih sektorjev v Evropi, ki porabi 50% vseh pridobljenih surovin in sproducira več kot 33% odpadkov. Projekcije OECD kažejo, da bo do leta 2060 potreba po kamnitih surovinah za gradbeništvo narastla na 55 giga ton.

Kaj je rešitev? Krožno gradbeništvo (uporaba sekundarnih surovin, sprememba namembnosti gradbenih objektov in ostali procesi po R hierarhijah) s podporo digitalizacije za večjo sledljivost in transparentnost snovnih tokov ter za boljše poznavanje okoljskih in tehničnih lastnosti materialov v gradbeništvu.

Na ZAG-u se s tematikami kot so recikliranje primernih odpadkov v gradbene proizvode, industrijska simbioza (odpadek iz ene industrijske panoge postane surovina za drugo, v tem primeru gradbeno, panogo), medsektorska izmenjava surovin, analiza okoljskih rizikov ter vse življenjske okoljske analize, ukvarjamo že več desetletji. Tudi področje digitalizacije postaja vse bolj prisotno kot del raziskovalnih aktivnosti ZAG.

Tokrat smo na konferenci prikazali nekaj odličnih praks krožnega gradbeništva in digitalnih orodij v Sloveniji in v osrednji Evropi (npr. digitalni potni list proizvodov, digitalni gradbeni dnevnik, platforme za krožno gradbeništvo) ter inovacijske ekosisteme za krožno gradbeništvo, ki jih ustvarjajo podjetja, raziskovalne in akademske institucije, odločevalcih na lokalnem, regionalnem ter nacionalnem nivoju, in različne interesne skupine  (npr. strateška raziskovalno inovacijska partnerstva).

Konferenca, na kateri smo tudi z delom po skupinah identificirali potrebe, ovire in priložnosti za krožno in digitalno prenovo srednjeevropskega gradbeništva, je udeležencem ponudila priložnosti za razprave, mreženje ter izmenjavo informacij, znanja in dobrih praks in načrtovanja naslednjih korakov.

Projekt ReBuilt – krožna in digitalna prenova gradbenega sektorja v osrednji Evropi, ki teče od aprila 2023 koordinira Zavod za gradbeništvo Slovenije. V projektu poleg ZAG-a sodeluje še 13 partnerjev (iz Slovenije še Štajerska gospodarska zbornica in Javno podjetje NIGRAD, d.o.o.). Je eden izmed 9 projektov na temo krožnega gospodarstva, ki so bili uspešni v okviru na razpisu Interreg Central Europe- podrobje SO2.3 (Taking circular economy forward).

 

Delite, izberite platformo!

Sorodne novice