Začetek projekta ROAD3P v okviru javnega razpisa »Aktivnosti krepitve projektnih pisarn na javnih raziskovalnih organizacijah«

22.05.2023

Služba za projektno podporo na Zavodu za gradbeništvo Slovenije (ZAG) je na javnem razpisu »Aktivnosti krepitve projektnih pisarn na javnih raziskovalnih organizacijah« uspešno pridobila projekt z nazivom “Razširimo Obzorja Ambiciozno in Dinamično s Podporo Projektnih Pisarn” (ROAD3P). Projekt se je začel 19. 4. 2023 in bo trajal do 30. 6. 2026. Skupna vrednost projekta ROAD3P znaša 1.258.330,43 €.

Projekt ROAD3P je namenjen krepitvi podpornega okolja projektnih pisarn na javnih raziskovalnih organizacijah. Pri projektu bo ZAG sodeloval s petimi javnimi zavodi – Inštitutom za ekonomska raziskovanja, Urbanističnim inštitutom Republike Slovenije, Inštitutom za narodnostna vprašanja, Inštitutom za hidravlične raziskave ter Inštitutom za matematiko, fiziko in mehaniko.

Projekt ROAD3P bo k ciljem javnega razpisa prispeval 7 novih zaposlitev (od tega 2 na ZAG), 5 novoustanovljenih projektnih pisarn in eno okrepljeno, organizacijo 35 dogodkov, ki jih bo skupaj obiskalo več kot 1000 udeležencev, objavo 10 gradiv v skupni javni repozitorij ter 2-% dvig uspešnosti na razpisih Okvirnega programa raziskav in inovacij EU Obzorje Evropa glede na Obzorje 2020. Nekateri načrtovani dogodki bodo namenjeni tudi raziskovalcem, o tem vas bomo sproti obveščali prek novic projektne pisarne.

Poleg projekta ROAD3 so bili v financiranje izbrani še trije projekti:

  1. 5xPRO (Konzorcij projektnih pisarn za krepitev odličnosti, interdisciplinarnosti in mednarodne vpetosti slovenskega raziskovalnega prostora, vodilni partner je Kemijski inštitut)
  2. KRPAN (Krepitev raziskovalne podpore in aktivnosti za napredek na evropskih raziskovalnih projektih, vodilni partner je Univerza v Ljubljani)
  3. SKUPP (Sodelovanje za krepitev uspešnosti projektnih pisarn, vodilni partner je Kmetijski inštitut Slovenije)

Delite, izberite platformo!

Sorodne novice