ZAG je družbeno odgovoren delodajalec

17.05.2022

Včeraj je na Ljubljanskem gradu potekala slavnostna podelitev certifikatov Družbeno odgovoren delodajalec.

V imenu ZAG-a je “Pristopni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec – Organizacijsko upravljanje” prejel direktor doc. dr. Aleš Žnidarič. V projektu, ki traja tretje leto, so doslej podelili skupno 113 certifikatov. Za naš certifikat gre zasluga predvsem vodji Službe za upravljanje kakovosti Tinkari Kopar.

Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec je nov certifikat, ki temelji na smernicah mednarodnega standarda za družbeno odgovornost ISO 26000, katerega namen in cilj je izboljšanje družbeno odgovornega upravljanja v organizacijah in podjetjih v Sloveniji v odnosu do zaposlenih. S tem Slovenija vstopa v obdobje strateškega upravljanja družbene odgovornosti.

Metodologijo certifikata je razvil Ekvilib Inštitut v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije, Združenjem delodajalcev Slovenije, Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije in strokovnjaki s posameznih vsebinskih področij certifikata. Med govorci na prireditvi so bili predstavniki vseh navedenih inštitucij.

Certifikat smo prejeli v decembru 2021 in na osnovi analize dejanskega stanja smo pripravili načrt vpeljave ukrepov.

Ukrepi so iz dveh sklopov: obvezni Temeljni ukrepi (12) in izbrani ukrepi s področja Organizacijskega upravljanja (9).

Obvezni Temeljni ukrepi so:

 • Tim ali Pooblaščenec/ka za družbeno odgovornost podjetij
 • Zaveza vodstva družbeni odgovornosti
 • Poročanje in spremljanje DO aktivnosti
 • Identifikacija deležnikov in sodelovanje z njimi
 • Politika izklapljanja elektronskih naprav
 • Varčna osvetlitev
 • Izobraževanje vodij s področja medgeneracijskega sodelovanja
 • Zagotavljanje usposabljanj in izobraževanja za vse starostne skupine
 • Pravica do prošnje za prilagoditev delovnih pogojev
 • Spodbujanje in zagotavljanje spoštovanja zasebnega življenja zaposlenih
 • Zagotavljanje zdravega delovnega okolja z učinkovitim medsebojnim sodelovanjem zaposlenih oziroma njihovih predstavnikov
 • Sodelovanje zaposlenih pri presoji področja varnosti in zdravja pri del

Izbrani ukrepi s področja Organizacijsko upravljanje, ki smo jih vključili v načrt so:

 • Načrt integritete
 • Službeno kolo
 • Spodbujanje pitja vode iz pipe in zmanjševanje uporabe plastike
 • Poslovanje brez papirja
 • Programi raznolikosti in vključenosti
 • Program enakosti spolov
 • Izmenjevalnica za zaposlene
 • Službene poti
 • Službeni avtomobil

Del planiranih aktivnosti se že izvaja, del pa se bo pričel izvajati v naslednjem mesecu.

ZAG kot Družbeno odgovoren delodajalec je uvedel sledeče ukrepe na povezavi.

Postopek pridobitve certifikata je bil sofinanciran iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

Delite, izberite platformo!

Sorodne novice