ZAG je prejel zahvalo UL FKKT

20.03.2023

ZAG uspešno sodeluje z različnimi fakultetami in veseli nas, da nam je Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani poslala zahvalo za dobro sodelovanje na področju praktičnega usposabljanja v študijskem letu 2021/2022.

V letu 2022 je magistrsko nalogo na ZAG-u pripravljalo sedem študentov UL FKKT.