ZAG razpisuje dve kadrovski štipendiji za študijsko leto 2023/2024

15.09.2023

ZAG razpisuje dve kadrovski štipendiji za študijsko leto 2023/2024 za študente/študentke programa:
– magistrski študijski program 2. stopnje Gradbeništvo, smer Gradbene konstrukcije.

 

Za študente/študentke nudimo:

 • stalni mesečni prihodek tekom celotnega obdobja izobraževanja,
 • štipendijo, usklajeno z učnim uspehom,
 • pridobivanje delovnih izkušenj, spoznavanje delovnega okolja in poklica že v času izobraževanja,
 • opravljanje prakse in takojšnja zaposlitev po končanem šolanju na Zavodu za gradbeništvo Slovenije.

Višina osnovnega zneska štipendije je 220,00 €.
Dodatki na osnovni znesek štipendije so:

 • dodatek za bivanje v višini 94,78 €: do dodatka za bivanje so upravičeni prejemniki štipendije, ki so začasno prijavljeni v kraju izobraževanja, ki je vsaj 25 km oddaljen od kraja bivanja,
 • dodatek za uspeh v primeru, da je štipendist ob pričetku štipendiranja že zaključil eno izmed ocenjevalnih obdobij, in znaša:
  • 20,14 € za povprečno oceno od vključno 8,00 do vključno 8,25,
  • 26,06 € za povprečno oceno nad 8,25 do vključno 8,50,
  • 35,55 € za povprečno oceno nad 8,50 do vključno 9,00,
  • 47,40 € za povprečno oceno nad 9,00.

Vsi zainteresirani naj pošljejo svojo kratko predstavitev, skupaj z osebnimi podatki (ime, priimek, datum rojstva), kontaktnimi podatki (naslov stalnega prebivališča, kontaktna telefonska številka, elektronski naslov), potrdilom o vpisu in obvestilom o študijskem uspehu v primeru višjih letnikov.
Prijave pričakujemo najkasneje do torka, 17.10.2023 po elektronski pošti: kadri@zag.si ali priporočeno na naslov: Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana s pripisom »Razpis za kadrovske štipendije«.
Z izbranimi študenti, študentkami bomo sklenili pogodbo o štipendiranju.

Delite, izberite platformo!

Sorodne novice