Zagovor magistrskega dela Klare Šifrer

26.03.2024

Klara Šifrer je v petek, 22. 3. 2024, na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo UL (UL FKKT) z oceno 10 zagovarjala magistrsko delo z naslovom: »Mezoporozni delci kot osnova za razvoj kolorimetričnih indikatorjev za makromolekule« in s tem uspešno zaključila izobraževanje na magistrskem študijskem programu Kemija. Magistrsko delo je opravljala na ZAG-u na Odseku za funkcionalne materiale in na UL FKKT, pod mentorstvom dr. Erike Švara Fabjan in pod somentorstvom prof. dr. Romane Cerc Korošec (UL FKKT).

 

Pri delu je sintetizirala in preučevala modificirane mezoporozne silikatne materiale s kanali por premera 3 nm (MCM-41) z vgrajenim barvilom, funkcionalizirano površino in imobiliziranimi makromolekulami kot osnovo za razvoj indikatorjev/senzorjev s spremembo barve za makromolekule, ki delujejo na osnovi sistema z zapiralnim mehanizmom (ang. Molecular gate system).

Svoje delo je predstavila tudi na konferenci Slovenski kemijski dnevi s prispevkom: »ŠIFRER, Klara, CERC KOROŠEC, Romana, ŠVARA FABJAN, Erika. Mezoporozni delci SiO2 kot osnova za razvoj kolorimetričnih indikatorjev z zapiralnim mehanizmom. V: PINTAR, Albin (ur.). Slovenski kemijski dnevi 2022 = 28th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society

Klara Šifrer je bila tudi po zaključenem eksperimentalnem delu za magistrsko nalogo na Odseku za funkcionalne materiale pomemben člen pri raziskavah novih senzorskih in indikatorskih materialov. V soavtorstvu je sodelovala tudi pri pripravi raziskave o funkcionalizirani silikatni matrici s kanali por 7 nm (SBA-15): »ŠVARA FABJAN, Erika, CERC KOROŠEC, Romana, ŠIFRER, Klara, SEVER ŠKAPIN, Andrijana, MARTINEZ MANEZ, Ramon. SBA-15 mesoporous particles with adsorbed cresol red dye and functionalized with 3-aminopropyl groups : materials properties and dye release studies. Microporous and Mesoporous Materials. [Online ed.]. Mar. 2024, vol. 368, [article no.] 113008, str. 1-12, ilustr. ISSN 1873-3093. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1387181124000301.”
Za zaključeno delo ji iskreno čestitamo in želimo vse dobro na nadaljnji poti.

Delite, izberite platformo!

Sorodne novice