Home/Aktualno/Znanstvenoraziskovalni obisk Indijskega tehnološkega inštituta Bhubaneswar

Izmenjava v sklopu bilateralnega projekta med Republiko Indijo in Republiko Slovenijo/ Exchange in the scope of the bilateral project between the Republic of India and the Republic of Slovenia

ZAG sodeluje v bilateralnem projektu med Republiko Indijo in Republiko Slovenijo (BI-IN/22-24-018) z naslovom »Zeleni trajnostni gradbeni materiali iz odpadnih industrijskih stranskih produktov- rdečega blata in sintetične sadre«.

 

V sklopu projekta je dr. Vesna Zalar Serjun obiskala Indijski tehnološki inštitut  Bhubaneswar (IIT Bhubaneswar), ki je lociran v zvezni državi  Odisha in zajema Fakulteto za temeljne znanosti (fizika, kemija, matematika in bio-znanosti), Fakulteto za vede o Zemlji, oceanih in podnebju (geologija, oceanografija in okolje, podnebje), Fakulteto za elektrotehniko, Fakulteto za humanistiko, družboslovje in upravljanje (ekonomija, angleščina, upravljanje, psihologija), Fakulteto za infrastrukturo, Fakulteto za strojništvo in Fakulteto za vede o mineralih, metalurgiji in materialih.  Partner projekta, dr. B. Hanumantha Rao, je izredni profesor na fakulteti za infrastrukturo.

Sodelovanje se je začelo leta 2018 na temo recikliranja rdečega blata in v povezavi s tem smo objavili tudi skupni pregledni članek (https://link.springer.com/article/10.1007/s12649-020-01089-z).
Tekom obiska IIT Bhubaneswar, med 21.11. in 21.12. 2022, je bilo v začetku organiziranih več spoznavnih sestankov z ekipami iz različnih fakultet in vodji nekaterih odsekov. Izpostavili bi srečanje s prof. Sumanta Haldar (vodja Fakultete za Infrastrukturo), z izr. prof. Syed Hilal Farooq (vodja Fakultete za vede o Zemlji, oceanih in podnebju) ter z direktorjem IIT Bhubaneswar, prof. Shreepad Karmalkar.

Pogovori so potekali na temo obstoječih raziskav obeh partnerskih inštitucij ter možnosti in potencialov za nadaljnje skupno delo. Z izr. prof. B. Hanumantha Rao so postavili koncept nadaljnjega dela v projektu ter se pogovorili o potencialu  prijave projekta v shemi postdoctoral Fellowships – Marie Skłodowska-Curie Actions za PhD študenta iz njegovega oddelka.
Kot gostujoča raziskovalka je dr. Vesna Zalar Serjun aktivno sodelovala v študijskem procesu. Vključena je bila v postopek ocenjevanje ustreznosti vsebin PhD tem več doktorskih študentov, udeležila se je predavanj na več fakultetah ter štiri predavanja izvedla tudi sama.

Na Fakulteti za Infrastrukturo je predstavila tri sledeče prispevke:
– Zalar Serjun V., Oprčka P., Mladenovič A. Red mud and paper ash as immobilization additive for geotechnical composites
– Zalar Serjun V., Mladenovič A., Štefančič M. Mineralogical characterization of ashes from different combustion processes and their hydration products
– Zalar Serjun V., Mladenovič A.  Microstructural characterization of different industrial by-products.
Na oddelku za geologijo pa sem predstavila:
– Zalar Serjun V. Background, basics and principles of XRD analysis.

Tri dni je potekal obisk v enem izmed vodilnih obratov proizvodnje aluminija- Vedanta Alumina Refinery (Lanjigarh). Ogledali so si deponije redečega blata in elektrofiltrskega pepela.

 

 

Vse objave